Loading...

Om meg

Hanne Dyrendal

Jeg er utdannet teolog fra Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og Milltown Institute i Dublin. I Dublin studerte jeg i første rekke noen av de kristne mystikerne og den kontemplative tradisjonen.

Jeg har mange års fordypning i psykodynamiske teorier, og har benyttet objektrelasjonsteori i min avhandling om menneskets indre gudsbilder. I tillegg til å være teolog, er jeg også klinisk ernæringsfysiolog med arbeidserfaring fra ulike avdelinger ved Ullevål universitetssykehus.

Gjennom flere års arbeid som rådgiver i Den norske kirke – døvekirken, har jeg også mye erfaring med minoritetsproblematikk og «annerledeshet».

Som metode i samtale- og veiledning benytter jeg  både teologi og psykodynamisk teori, hovedsakelig tilknytningsteori, objektrelasjonsteori og selvpsykologi.

 
  • Hanne
    Dyrendal

    Teolog & rådgiver

JEG MØTER DEG MED

Profesjonalitet – Omsorg og interesse – Blikk for nettopp deg

JEG TROR PÅ

At vi får mye igjen for å lytte til oss selv- At det som blir bevisstgjort kan vi gjøre noe med- At endring er mulig gjennom samtale

JEG IVRER FOR

Å lytte til din livshistorie– At du skal merke en forskjell i livet ditt – Å utfordre deg til å komme videre

«lytte etter tonene dypt inne»